Project Description

RIVM – Safe or Sorry

Veilig werken is prettig werken. Punt! Maar om veilig gedrag te stimuleren zijn soms innovatieve instrumenten met een nét iets andere invalshoek nodig. En daarom ontwikkelde MAD in opdracht van het RIVM de contouren van “Safe or Sorry”; a lifesaving game powered by Storybuilder!

RIVM

Het RIVM staat voor publieke gezondheid en een schoon en veilig leefmilieu voor iedere inwoner van ons land. Het verhogen van arbeidsveiligheid is hierbinnen een belangrijk speerpunt.

Opdracht

Het RIVM registreert al jarenlang gegevens over de meest voorkomende arbeidsongevallen in de ongevallendatabase Storybuilder. Na jaren van actief gegevens verzamelen vormt Storybuilder inmiddels een stevige kennisbasis voor het leren van bedrijfsongevallen. Uniek in Europa zelfs! De tijd is dan ook aangebroken om deze kennis op effectieve wijze te ontsluiten en te leren van arbeidsongevallen uit het verleden, zodat we deze in de toekomst kunnen voorkomen.

Oplossing

MAD ontwikkelde het gamification concept “Safe or Sorry”. Safe or Sorry geeft je de kans om jouw ongeval in een veilige virtuele omgeving te ervaren. Je leert wat je rol hierin is, hoe je moet handelen en kunt ongelimiteerd oefenen! En dit betaalt zich uit, want door een ongeval meerdere malen te ervaren en handelingen te oefenen, weet je wat je moet doen om ongevallen te voorkomen én weet je hoe te handelen als het onverhoopt toch nog misgaat.

Resultaat

De contouren van Safe or Sorry staan. Het concept is uitgewerkt en er is een explanimation gemaakt om het concept in 1,5 minuut te illustreren. Ook is er een minigame ontwikkeld, deze dient als voorbeeld om te laten zien hoe een dergelijk minigame eruit zal zien en op welke wijze deze bijdraagt aan gedragsverandering.

Ook is Safe or Sorry unaniem als dagwinnaar gekozen door het publiek op “Veiligheid anno 2016”! Allemaal activiteiten die als een mooie opmaat gelden voor het vervolg van Safe or Sorry!


Meer weten over dit project? Neem dan contact op met Erik Liet, via 050 – 311 03 06