Project Description

GGD Twente – Infectionary

Hoe voorkom je een uitbraak van MRSA, BRMO, griep of noro? Ga de strijd aan met bacteriën en virussen!

Wanneer je als medewerker van de GGD binnen je werkveld te maken hebt met zieke mensen is het heel belangrijk dat je er goed bewust van bent dat de verspreiding van micro-organismen zoveel mogelijk moet worden voorkomen. GGD Twente wil deze bewustwording graag versterken door de kennis onder haar medewerkers te vergroten over de verschillende infectiepreventiemaatregelen die nodig zijn om de verspreiding van micro-organismen te voorkomen. Serious gaming is hier bij uitstek geschikt voor!

Daarom heeft de GGD Twente MAD gevraagd een serious game te ontwikkelen, om op een leuke manier meer te leren over deze infectiepreventiemaatregelen. Dit heeft na een mooie samenwerking geresulteerd in Infectionary, een game waarin medewerkers via de vragen in het spel leren welke maatregelen je vooraf en achteraf moet nemen in verschillende situaties, en waarin je vervolgens echt de strijd aangaat met de bacteriën en virussen!

Het doel van de game is het vergroten van kennis en bewustwording ten aanzien van hygiëne en infectiepreventiemaatregelen.

De afdeling Infectieziektebestrijding van GGD Twente is met deze game op een proactieve manier bezig om zorginstellingen binnen Twente te stimuleren tot een actief infectiepreventiebeleid. ‘Infectionary’ is een innovatieve leermethode, onafhankelijk van plaats en tijd, die zorgpersoneel voorbereidt op casussen die weinig voorkomen, maar wel goed handelen vereisen.

Woon- & Zorgcentrum Friso gaat als eerste zorginstelling binnen Twente de serious game Infectionary implementeren als onderdeel van hun actieve infectiepreventiebeleid. Lees meer hierover op de website van GGD Twente.

Voor vragen of meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Sonja Rus via (050) 3110306 of mail naar info@madmultimedia.nl.