Project Description

Ministerie van SZW – Safety Heroes

Safetyheroes.nl: Werkend Nederland op een unieke manier bewust maken van arbeidsrisico’s die gelden op de werkvloer en mensen zelf verantwoordelijkheid laten nemen om dergelijke ongevallen in de toekomst te voorkomen. Je leert het in Safety Heroes. De 48 levels tellende serious game voor het Ministerie van Sociale Zaken Werkgelegenheid. 

Vraag

De Inspectie van het Ministerie van Sociale Zaken Werkgelegenheid stelt alles in het werk om arbeidsongevallen te voorkomen zodat we het ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid in Nederland tot een minimum kunnen beperken. Ondanks alle inspanningen om ongevallen op de werkvloer terug te dringen gebeuren er nog dagelijks vele nare ongevallen. Vooral in de zogenaamde risicosectoren bouw, industrie, transport en zorg.

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ging daarom op zoek naar een aansprekende en innovatieve manier om de gevolgen van arbeidsongevallen bij mensen onder de aandacht te brengen. En nog belangrijker: een tool om mensen op de werkvloer ervan te doordringen dat zij zelf de sleutel zijn tot een veilige werkplek, zonder ongevallen. Voor jezelf en voor de ander!
Over het project

Serious games & gamification lenen zich bij uitstek om op plezierige wijze moeilijke of minder gewilde onderwerpen onder de aandacht te brengen en vormen daarnaast een beproefd middel om mensen iets te leren. Anders dan bij traditionele push instrumenten worden mensen bij een game uitgedaagd zelf in actie te komen en spelenderwijs met een bepaald onderwerp aan de slag te gaan. MAD ontwikkelde daarom in samenwerking met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een serious game die moest bijdragen aan bewustwording van arbeidsrisico’s op de werkvloer en mensen de handvaten moest geven arbeidsongevallen terug te dringen.

Leuk en leerzaam

Met Safety Heroes kun je in een virtuele omgeving ervaren wat de gevolgen zijn van nalatig handelen op de werkvloer. Lekker veilig, want de consequenties zijn een stuk minder desastreus dan in de echte wereld. De game laat goed zien dat jij als speler verantwoordelijk bent voor het maken van de juiste keuzes en laat (op komische wijze) ook zien wat er gebeurd als jij verkeerde keuzes maakt. Dit maakt de game leuk en leerzaam.

In de praktijk betekent dit dat je als speler in de huid van Safety Hero kruipt. Je wordt getraind om vooraf de risico’s op de werkvloer te inventariseren en maatregelen te treffen om arbeidsongevallen te voorkomen. Dit doe je door safety tools zoals gasmaskers, gehoorbescherming of bijvoorbeeld een veiligheidsbril uit te delen aan je karakters, die worden blootgesteld aan allerlei tricky situaties. Hoe meer karakters je uit hachelijke situaties weet te redden, hoe hoger je ranking in de highscorelijst!

Implementatie

Het succes van een game is in grote mate afhankelijk van de implementatie. Daarom ontwikkelde MAD een speciale bedrijvenpagina welke HR managers en andere veilig werken professionals informeert over de mogelijkheden om de game op laagdrempelige en ludieke wijze bij werknemers onder de aandacht te brengen. Zo is er een communicatietoolkit te downloaden met promotiemateriaal (posters, banners en nieuwsitems) om te communiceren over het belang van de game.

Resultaat

Safety Heroes werd gelanceerd met een paginagrote advertentie in meerdere dagbladen, waaronder METRO en wordt inmiddels volop gespeeld.


Safety Heroes is te spelen via www.safetyheroes.nl en verkrijgbaar in de App Store en via Google Play.