Defensie heeft voor opleiden en trainen een visie 2030 opgesteld waarin “altijd en overal leren” een van de 5 strategische pijlers is. Werkplek leren of ook wel performance support genoemd is natuurlijk een mooie kreet maar Defensie is daadwerkelijk direct aan de slag gegaan met de invulling daarvan. En daarin mogen wij als MAD een redelijk grote rol spelen.

Faciliteren van leren op de werkplek

Als je iemand altijd en overal wilt laten leren, dan zul je dat moeten faciliteren. De meeste support tools voor opleiden en trainen zijn echter nog redelijk klassikaal en/of computer gericht. En dat terwijl de mensen zich vaak in het werkveld bevinden. Defensie maakt bijvoorbeeld wel gebruik van zogenaamde leertakenboeken, dit zijn boeken die medewerkers meekrijgen in het werkveld en waarin staat welke taken ze tijdens een bepaalde periode onder de knie moeten krijgen. In deze boeken staat echter niet hoe de taak gedaan moet worden. Dat moet worden uitgelegd door de aangewezen leermeester. In de praktijk wordt de leermeester en gezel methode nog veel toegepast om medewerkers dingen bij te leren.

Nieuwe werkwijze middels GPAL

Eind november 2015 hebben wij als MAD een idee gepresenteerd bij de Defensie Innovatiecompetitie die deze werkwijze volledig innoveert. Daarmee wonnen we de innovatieprijs Opleiden en Trainen ter waarde van 200.000 Euro. Uit 27 inzendingen! En zo begon ons avontuur. We hebben een eerste versie gemaakt van onze oplossing en het met veel succes getest op 5 locaties binnen Defensie. Monteurs op marineschepen, bakkers in opleiding, nieuwe medewerkers bij de Marechaussee, roulerende teams bij de CBRN en handelingen rondom helicopters. En ze waren unaniem positief over deze vernieuwende vorm van leren.

Innoveren is doen!

Bij Defensie waren ze het er allemaal over eens. Innoveren is doen. En het enthousiasme was groot dus hebben we in juli akkoord gekregen om gedurende 14 maanden nog uitgebreidere onderzoekspilots te doen en de App en het concept verder uit te werken. We hebben weer 7 nieuwe pilots gekozen uit meer dan 25 interne inschrijvingen en hebben inmiddels een steeds verfijnder concept om medewerkers altijd en overal te laten leren. En denken vooral ook na over hoe we dat kunnen integreren in de organisatie en aanvullen met andere middelen.

Nieuwsgierig geworden? Eens horen wat GPAL voor u kan betekenen?
Neem gerust contact op met ons. U wordt gegarandeerd enthousiast!