Een calamiteit met een trein die gevaarlijke stoffen vervoert. Gelukkig horen we het niet zo vaak. Maar als het gebeurt zijn de gevolgen vaak niet te overzien. En daarom wil Veiligheidsregio Twente burgers voorbereiden op een dergelijke calamiteit en hen leren hoe ze het beste kunnen handelen. Samen met Veiligheidsregio Twente zijn we daarom deze week gestart met het project “Hoe spoort het”

Aan het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor worden strenge veiligheidseisen gesteld. En terecht. De strenge veiligheidsvoorschriften resulteren in relatief weinig calamiteiten. Toch bestaat altijd de kans dat één van deze treinen ontspoort. Op zo’n moment kan er een brand, explosie of gifwolk ontstaan en dreigt er direct gevaar voor de omgeving. Veiligheidsregio Twente wil haar burgers beschermen tegen een dergelijke noodsituatie en schakelde ons in om samen te bekijken hoe we burgers bewust kunnen maken van de gevaren en hen te leren hoe zij het beste kunnen handelen in geval van calamiteiten.

Hoe spoort het

In samenwerking met Veiligheidsregio Twente bedachten we de serious game “Hoe spoort het”. In “Hoe spoort het” krijgt de speler diverse scenario’s en dilemma’s voor de kiezen. Want wat doe je als een trein met gevaarlijke stoffen in jouw omgeving ontspoord? Ren je dan heel hard weg? Of verschuil je je achter een gebouw? In “Hoe spoort het” leer je de juiste keuzes maken binnen een bepaalde tijdslimiet. Net als in het echt natuurlijk, want ook dan zijn luttele seconden soms van levensbelang. Je keuzes baseer je op bijvoorbeeld de windrichting en je eigen waarnemingen.

Handelingsperspectief bieden

Uniek aan de serious game is dat de speler ook inzicht krijgt in de keuzes die anderen zouden maken. Dit is natuurlijk interessant om te weten. Tevens ontvangt de speler feedback op de keuzes die hij of zij maakt. En juist deze feedback biedt de speler handelingsperspectief voor als het écht een keer goed fout gaat.

De ontwikkeling van “Hoe spoort het” is momenteel druk gaande. Samen met Veiligheidsregio Twente gaan we proberen de risico’s bij calamiteiten rondom goederenvervoer over het spoor te beperken! Hou onze berichtgeving in de gaten voor het resultaat.