Veilig verouderen. Dat was het thema van de RIVM netwerkbijeenkomst arbeidsveiligheid van afgelopen vrijdag. MAD schoof ook aan en verzorgde een workshop “serious games & gamification voor veiligheidsdoeleinden”.

We worden steeds ouder en zijn met het verhogen van de AOW leeftijd ook steeds langer op de arbeidsmarkt te vinden. Dit is niet zonder risico. Afgezien van de positieve bijdrage van oudere werknemers aan de arbeidsmarkt, kent deze ontwikkeling ook een keerzijde omdat de kans op arbeidsongevallen toeneemt. De aandacht voor oudere werknemers moet daarom serieus onderdeel gaan uitmaken van het HR beleid van organisaties.

Erik Liet van MAD multimedia gaf deze middag een workshop voor aanwezigen waarin zij alles konden leren over serious games & gamification. Vragen als “Wat is gamification precies?” En: “Waarom is het zo’n krachtig middel om bewustwording en gedragsverandering op het gebied van arbeidsveiligheid te bereiken?” kwamen voorbij.

Samen direct aan de slag

Na een introductie gingen de deelnemers in groepjes aan de slag gaan om een gameconcept te bedenken en deze direct te visualiseren. Onderwerpen als “veilig werken aan de weg” en “veiligheid op de vrachtwagen” kwamen voorbij en leverden binnen een half uur tijd al interessante ideeën op. Tot slot namen we deel aan de afsluitende plenaire discussie waarin prikkelende stellingen over onderwerpen die deze middag de revue passeerden werden besproken: “60+ gamen dus?!”

Al met al een leerzame middag waarin we konden concluderen dat óók voor de oudere werknemer met het toepassen van gamification elementen nog veel winst op het gebied van arbeidsveiligheid te behalen valt!